شخص

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. عناصر محتوا
  4. chevron_right
  5. شخص

سبک کارتی

دکتر ابوالفضل رستاد

مدیر عامل

دارای مدرک دکترای DBA بازرگانی
دارای مدرک کارشناسی ارشد IT

سعید محمدی

توسعه دهنده ارشد

سبک فلت

فهرست